شیر اطمینان کستل( Safety Valves )

شیر اطمینان کستل ( Safety Valves )

شیر‌های اطمینان کستل، شیر‌های نوع استاندارد و متعادل نشده و تحت بارگذاری مستقیم هستند. شیر اطمینان توسط نیرویی که سیال تحت فشار بالا به دیسک اعمال می‌کند، باز می‌شود. زمانی که فشار وارد بر شیر اطمینان از حد مجاز بالاتر رود، تحت شرایط معین، نیروی مخالف توسط فنر، به دیسک وارد می‌شود.

شیر‌های اطمینان کستل به صورت زیر شناسایی می‌شوند:

شماره مدل شیر اطمینان کستل متشکل از دو بخش:

بخش اول: کد شناسایی که نشان می‌دهد شیر اطمینان متعلق به کدام دسته می‌باشد. مثال: 3060/45C

بخش دوم: فشارتنظیم شده “با واحد bar که در 10 ضرب شده است”.

کاربرد: کاربرد اصلی شیر اطمینان کستل، حفاظت از دستگاه‌های زیر (با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی که برای آن طراحی شده‌اند) در برابر فشار‌های بالای سیال می‌باشد:

سیستم های تبرید و اجزای پمپ حرارتی مانند: کندانسور‌ها، مایع گیرها، آکومولاتورها،  اواپراتور‌ها، کمپرسور‌های جابجایی مثبت، مبدل‌های حرارتی، جدا کننده روغن (oil separator)، لوله کشی

مخازن تحت فشار ساده

سیالات سازگار: سیال های زیر با شیر اطمینان کستل مورد‌استفاده قرار می‌گیرند:

بخار یا گاز مبرد های زیر:

R2 وR3 وR7 و R8و R9و R11و R12و R17و R26و R28و R39و…

هوا و نیتروژن

علائم درج شده روی شیر اطمینان کستل

مشخصات زیر روی بدنه شیر اطمینان کستل درج می‌شود:

نشان تولید کننده، آدرس و کشور سازنده

نشانگر جهت جریان

حداکثر فشار مجاز

فشار  تنظیم

بازه دمایی مجاز

تاریخ تولید

شماره سریال

اطلاعات زیر هم روی درپوش درج می‌شود:

شماره شناسایی درج شده در مرحله کنترل تولید

مدل شیر اطمینان کستل

قسمت جریان

ضریب تخلیه Kd