شیر دستی (Shut-Off Valve)

شیر دستی (Shut-Off Valve)

شیرهای دستی دو راهه به عنوان شیرهای باز و بسته و با امکان عبور دو طرفه مبرد در مدار استفاده می شود .

شیر دستی دانفوس

BML شیر قطع و وصل دستی است که در خطوط مایع، مکش و گاز داغ سیستم های برودتی نصب می شود. این شیرها با اتصال مهره ای، جوشی و یا جوشی  کشیده شده تولید می شوند. در همین رده شیر قطع و وصل BMT  دستی سه راهه با خصوصیات مشابه است.

شیر دیافراگمی دستی (قطع و وصل دیافراگمی) BML، اتصال مهره ای، هندویل

شیر قطع و وصل خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی: -55 – +100°C
رنج کاری: -1 – 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 bar

شیرهای دستی به 4 دسته عمده تقسیم بندی می شوند

1-شیر دستی هند ولو

2- شیر دستی گلوب ولو

3- شیر دستی بال ولو

4- شیر دستی کپ ولو