فیلتر ساکشن کستل

فیلتر ساکشن کستل

فیلتر ساکشن کستل  یا فیلتر درایر با هسته تعویض پذیر وسیله ای است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد.

هنگام نصب سیستم های سرد خانه ای ورود مواد مضر به داخل سیستم از مشکلات اجتناب ناپذیر می باشد و اگر این مواد مضر به موقع پاکسازی نشوند خسارات جبران ناپذیری به سیستم به خصوص کمپرسور وارد می کند . وظیفه اصلی  این صافی ها جذب ذرات معلق در سیال و روغن می باشد .هدف اصلی صافی ساکشن زدودن ذراتی است که توسط فیلتر درایر جذب نشده است.

ویژگی های فیلترساکشن کستل

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.

R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22,

محدوده دمای مجاز مبرد 80تا40-

ماکزیمم فشار مجاز مبرد 45bar

بدنه از جنس  فولاد

اتصال جوشی از جنس فولاد و مس

ظرفیت بالای جذب آب و اسید زدایی

مقاوم در برابر شوک و لرزش

ضخامت یکنواخت و ماکزیمم سطح مقطع

غیر قابل واکنش با مبرد

قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

قابلیت جمع آوری ناخالصی ها