مهره کستل  (CASTEL NUT)

مهره کستل  (CASTEL NUT)

مهره کستل به عنوان اتصال یا رابط لوله موی به دستگاه ، مورد استفاده قرار میگیرند .

این مهره ها برای شرکت کستل ایتالیا از شرکت های صنعتی در حوزه تجهیزات برودتی میباشد .این محصول در سایزهای مختلفی ارائه میگردد.

فروشگاه تیسا صنعت  این محصول را با کیفیت بالا و مناسبترین قیمت در اختیار مشتریان قرار میدهد .

انواع مهره کستل  (Castel NUT)

مهره شرکت کستل دارای 6 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

ویژگی های مهره کستل  (Castel NUT)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar