اویل سپراتور (OIL SEPARATOR)

 

سیستم‌های برودتی از قسمت‌ها و اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که هرکدام از این اجزا نقش مهمی را در کارکرد کلی سیستم ایفا می‌کنند. یکی از این اجزا اویل سپراتور (Oil Separator) نام دارد که در فارسی می‌توان آن را به جدا کننده روغن نیز ترجمه کرد.اویل سپراتور یکی از بخش‌های مهم در هر سیستم برودتی است که معمولاً در قالب یک صفحه فلزی تولید می‌شود.

 

اویل سپراتور

 

اویل سپراتور یا جدا کننده روغن 

 

اویل سپراتور یا جدا کننده روغن از نظر فیزیکی و فرآیندی در میان کمپرسور کندانسور نصب می‌گردد. از آنجایی که روغن از کمپرسور خارج می‌شود، اویل سپراتور باید بعد از کمپرسور قرار گیرد تا از این خروج جلوگیری کند. نحوه قرار گرفتن این قطعه به صورت عمودی است و از آنجایی که قبل از کندانسور قرار دارد ، از یک شیر یک طرفه بین آن و کندانسور استفاده می‌شود.

اویل سپراتور شرکت کستل دارای 7 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

 

 

اویل-سپراتور

 

اویل سپراتور چه کاری را انجام می‌دهد؟

 

همان طور که می‌دانید کمپرسور وظیفه کمپرس کردن یا فشرده نمودن گاز را بر عهده دارد. در حین فرآیند فشرده شدن گاز، میزانی از روغن نیز به دست می‌آید که همراه با گاز وارد کمپرسور می‌شوند. ورود گاز به کمپرسور یکی از مراحل کار است که مطلوب است، اما در این میان میزانی از روغن از کمپرسور خارج می‌شود و این امر، نامطلوب است که باید از آن جلوگیری نمود. بنابراین به منظور ممانعت از فرار روغن از کمپرسور از اویل سپراتور استفاده می‌شود.

 

 

اویل سپراتور

 

چرا استفاده از اویل سپراتور اهمیت دارد؟

 

استفاده از اویل سپراتور از آن جهت مهم است که روغن‌های اضافی را از قسمت‌های مختلف سیستم برودتی مانند لوله‌ها، کندانسور و صفحات اواپراتور حذف کرده و از این طریق به بهبود عملکرد سیستم کمک شایانی می‌کند. زمانی که روغن جمع شده توسط اویل سپراتور به کمپرسور بازمی‌گردد، قطعات کمپرسور به صورت خودکار روغن کاری می‌شوند و این کار از فرسایش قطعات جلوگیری می‌نماید که در نهایت منجر به افزایش طول عمر مفید کمپرسور می‌شود. همچنین با ورود مجدد این روغن به کمپرسور، صدای کمپرسور بسیار کمتر شده و از ارتعاشات آن تا حد زیادی کاسته می‌گردد.