جعبه برق کمپرسور بوک

 

جعبه برق کمپرسور از جمله تجهیزاتی است که در کمپرسور های بوک برای محافظت از ترمینال بندی سیمهای برق کمپرسور و جلوگیری از آسیب رسیدن به سیمهای داخل آن و ممانعت از اتصالی سیمها طراحی شده است .

 

شرکت تیسا صنعت نمایندگی کمپرسورهای بوک و نیز تامین کننده تمامی قطعات آن میباشد .

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید .