سردخانه بالای صفر

 

 

نگهداری میوه و سبزیجات به عنوان عامل مهمی از دیرباز مود توجه بشر بوده میوه و سبزی پس از تولید و برداشت برای جلوگیری از فساد و ضایعات باید به طریقه مناسب نگهداری یا فرآوری گردد اینجاست که سردخانه اهمیت خود را نشان میدهد سردخانه ها بر حسب دمای نگهداری محصول به دو دسته بالای صفر و زیر صفر تقسیم می شوند .

 

 

سردخانه بالای صفر

 

 

اصول استفاده از سردخانه های بالای صفر بر این اساس است که پایین آمدن محصول در زمان نگهداری موجب می شود که فساد میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی محصول کند یا متوقف شود .

سردخانه بالای صفر در ابعاد مختلف ساخته شده و در کاربردهای متفاوت از ظرفیت و تجهیزات خاصی بهره می برد . مثلا در بعضی موارد برای نگهداری احتیاج به رطوبت زنی میباشد و در بعضی موارد نیاز است که رطوبت اضافی حذف گردد .

 

 

 

سردخانه بالای صفر

 

مزیتهای استفاده از سردخانه بالای صفر 

 

اصلی ترین مزیت سردخانه بالای صفر که به آن سردخانه میوه و سبزی نیز گفته می شود جلوگیری کردن از فاسد شدن محصولات می باشد در سردخانه بالای صفر به عوامل فساد شیمیایی و فیزیکی که همان میکروارگانیسم ها هستند اجازه رشد داده نمی شود و در نتیجه عمر محصولات افزایش پیدا می کنند .

برخی از میکروارگانیسم ها قابلیت رشد و تکثیر در دمای پایین را دارا می باشند بنابراین توصیه می گردد در سردخانه میوه و سبزیجات از نور فرابنفش جهت جلوگیری از رشد این میکروارگانیسم ها استفاده می شود .

 

 

 

سردخانه بالای صفر

 

انواع سردخانه های بالای صفر

 

سردخانه های بالای صفر از لحاظ گازی که در آنها استفاده می شود متفاوتند و به دو دسته سردخانه های بالای صفر که با گاز آمونیاک کار می کنند و سردخانه های بالای صفر که با گاز فریون کار میکنند تقسیم می شوند .

سیستم مورد استفاده در سردخانه های بالای صفر سیستم تبرید تراکمی است این سیکل با استفاده از 4 مرحله باعث تغییر حالت دادن یک سیال می شود که به مبرد معروف است به این ترتیب گرمای داخل سردخانه به بیرون منتقل شده و دمای آن تا نقطه مطلوب پایین می آید .

 

 

 

سردخانه بالای صفر

 

مراحل سیکل تبریدی تراکمی 

 

تراکم : 

در این مرحله مبرد توسط دستگاه کمپرسور متراکم شده و فشار آن افزایش می یابد به این ترتیب می تواند در دمای بالاتر تقطیر شود .

چگالش :

در مرحله دوم مبرد در کندانسور یا چگالنده حرارت خود را از دست می دهد و تبدیل به مایع می شود کندانسورهای سردخانه های بالای صفر معمولا از نوع هوا خنک می باشند .

انبساط :

در سومین مرحله مایع مبرد توسط شیر انبساط دچار افت فشار شده تا بتواند در دمای پایین ( دمای سردخانه ) تبخیر شود .

تبخیر :

آخرین مرحله از سیکل در اواپراتور که داخل سردخانه نصب شده است اتفاق می افتد در اینجا مبرد حرارت موجود در سردخانه را جذب کرده و تبخیر می شود به این ترتیب حرارت داخل سردخانه را به بیرون منتقل می کند .

 

این 4 مرحله به سیکل تبرید تراکمی شناخته شده است که 4 جزء اصلی آن اواپراتور ، شیر انبساط ، کمپرسور و کندانسور می باشد .

 

 

سردخانه بالای صفر