سردخانه ضد انفجار

 

 

سردخانه ضد انفجار یک سردخانه ویژه و خاص است که در آن مواد قابل اشتعال و موادی که باعث انفجار می شود نگهداری میشوند برخی از این محصولات در طی زمان از خود گاز و بخاراتی تولید می کند که باعث انفجار می شود که برای جلوگیری از این خطر باید مانع ورود مواد و قطعاتی که جرقه تولید میکنند شد .بنابراین در سردخانه های ضد انفجار از تجهیزات با استانداردهای ضد انفجاری بالا و تکنولوژی های ضد انفجاری استفاده میکنند.

 

 

سردخانه ضد انفجار

 

سردخانه پروکساید

 

 

پروکساید گروهی از ترکیبات شیمیایی است که در طول مدت نگهداری گاز و بخاراتی از خود متصاعد می کنند که موجب انفجار می شود برای جلوگیری از این خطر باید این مواد در سردخانه ضد انفجار نگه داری شود که به آن سردخانه پروکساید گفته می شود .

در صنعتهای دیگری  که در آنها احتمال اشتعال و انفجار وجود دارد مانند صنعت داروسازی ، صنعت الکترونیک و صنایعی که اتانول تولید می کنند نیز از سردخانه های ضد انفجار استفاده می شود .

 

 

 

 

سردخانه ضد انفجار

 

 

شرکت تیسا صنعت شما را در طراحی و ساخت و اجرای سیستمهای تبرید ، سردخانه ، سردخانه پروکساید ، سردخانه ضد انفجار با بهترین قیمت و بهترین کیفیت یاری و همراهی می کند همانطور که آگاه هستید قیمت سردخانه ها بستگی به عوامل مختلفی دارد که میتوانید در قسمت قیمت سردخانه آن را بررسی و مطالعه کنید و با ما در تماس باشید .