مایع شکن ( LIQUID ACCUMULATOR )

 

وظيفه مايع شكن اين است كه اگر از طرف اواپراتور مايع بر مي گردد در آن بماند تا تبخير شود. دقت كنيد كه اگر از طرف اواپراتور مدام مايع برگردد ، مايع شكن هيچكاره مي شود و مجددا مايع به كمپرسور خواهد رسيد (از سوراخي كه براي روغن وجود دارد). پس اگر وظيفه مايع شكن تبخير مايع احتمالي است بايد اجازه تبادل حرارت را به آن بدهيد.

اگر عايق شود اين تبخير انجام نمي شود. خط مكش حتما بايد عايق شود چون مسي است و تبادل حرارت آن بالا است و باعث سوپر هيت شدن شديد گاز مي شود و كمپرسور صدمه مي بيند.

 

 

مایع شکن

 

 

وجود مايع شكن يك كمك است و بايد اجازه دهيد وظيفه اصلي خود را انجام دهيد. بله چون عايق ندارد باعث سوپر هيت شدن گاز مي شود و بايد وظيفه اصلي مايع شكن را فداي اين مطلب كنيد.  فشار تخليه كمپرسور بستگي به انتخاب کندانسور دارد. معمولا بايد کندانسور هوايي طوري انتخاب شود كه دماي تقطير از 50 يا 52 بالاتر نرود.

پس اگر دماي محيط به 42 درجه مي رسد بايد کندانسور را با اختلاف دماي 8 درجه انتخاب كنيد تا دماي تقطير به 50 درجه برسد. اگر اين كار صحيح انجام شود، فشار مبرد R22 در دماي 50 درجه Psi 264 خواهد بود.

 

 

 

مایع شکن

 

 

مایع شکن یکی از اجزایی است که در عملکرد صحیح اواپراتور و سیستم تبرید نقش اساسی دارد . مایع  شکن ها همانطور که از نام آن بر می آید وظیفه دارد در صورت برگشت مایع از اواپراتور مانع از ورود آن به کمپرسور شود مایع برگشتنی در مایع شکن می ماند تا تبخیر شود بنابراین مایع شکن از جمله اجزای رسانا است تا بتواند به سادگی تبادل حرارات کند . وجود مايع شكن يك كمك است و بايد اجازه دهيد وظيفه اصلي خود را انجام دهيد.

 

 

مایع شکن