مهره کستل(CASTEL NUT)

 

یکی از محصولات کستل مهره برنجی است که در اتصالات قسمتهای مختلف سیکل برودتی مورد استفاده قرار می گیرد .مهره های کستل به عنوان اتصال یا رابط موی به دستگاه ، مورد استفاده قرار می گیرند که در سایزهای مختلف ارائه می گردد این مهره ها دارای 6 مدل اصلی بوده و بر حسب کد قطعه معرفی می شوند .

 

 

مهره کستل

 

ویژگیهای مهره کستل 

 

  • قابلیت کاربرد در سیتم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها
  • ماکزیمم فشارمجاز مبرد (PS) 45 bar