گاز فریونی

 

 

اولین بار در سال 1980 خنک کننده های CFC ساخته شدند. اما آن ها بسیار خطرناک و قابل اشتعال بودند. تا اینکه در سال 1930 گاز فریون که گازی غیر سمی و غیر قابل اشتعال است ساخته شد.

گاز فریون یک گاز بی رنگ است که اغلب با عنوان گاز R22 هم شناخته می شود. زیرا گاز R22 یکی از پرکاربردترین گازهای فریون است. گاز فریون برای سال های زیادی در یخچال فریزرها و سیستم های خنک کننده استفاده می شد.

گاز فریون یک نام تجاری برای طبقه ای از مواد شیمیایی که به عنوان یک سرد کننده در سیستم های مطبوع استفاده می شود فریون در حقیقت یک نام تجاری برای گروهی از مواد شیمیایی است.

شرکت دی وای یکی از بزرگترین و بنام ترین تولید کنندگان انواع گازهای فریونی می باشد که همواره کیفیت و درجه خلوص آن در آزمایشگاههای معتبر دنیا ثبت و تایید شده است فریون گازی است که در دمای اتاق به صورت گاز ولی وقتی خنک یا فشرده می شود به حالت مایع در می آید بعضی از گازهای فریون یک عطر اتر مانند دارند .

 

کاربرد گازهای فریونی

 

  • حتی رطوبت گیرها هم از گاز R22 استفاده می کنند.
  • سیستمی از سیم پیچ ها و کمپرسور در دستگاه تهویه وجود دارد.
  • دستگاه تهویه هوا گاز R22 را فشرده کرده و آن را بسیار داغ می کند.
  • زمانی که این گاز در سیم پیچ ها به حرکت در می آید سرد و مایع می شود.
  • در این حالت R22 سرد شده گرما را از هوای اطراف جذب کرده و هوای سرد را به بیرون می دهد.
  • این سیکل  ورود هوای گرم و خروج هوای سرد در دستگاه ثابت است و با این عمل هوای خنک و مطبوعی در محیط ایجاد می شود.
  • پرکاربردترین گازهای فریون موجود در بازار گاز R134 (در اتومبیل ها ) و گاز R22 (در سیستم های تهویه هوا) هستند.

 

گازهای دی وای

 

شرکت DY یکی از بزرگترین  و بنام ترین تولید کنندگان انواع گاز های فریونی می باشد که همواره کیفیت و درجه خلوص آن در آزمایشگاه های معتبر دنیا ثبت و تایید شده است . فریون گازی است که در دمای اتاق به صورت گاز ولی وقتی خنک میشود یا فشرده به حالت مایع درمی آید. غير قابل اشتعال بیرنگ و نسبتا بی بو است. بعضی از گازهای فریون یک عطر اتر مانند دارند.

گاز فریون به متراکم کننده اسپلیت اضافه می شود. متراکم کننده خارج از خانه وبر روی سیستم اسپلیت که بر روی دیوار خارج از مجتمع مسکونی قرار دارد نصب است. گاز فریون به یک سیستم چرخشی بسته که پیوسته بازیابی میشود اضافه میشود. نشتهای گاز فریون میتوانند از متراکم کننده بیرونی یا در داخل ساختمان زمانی که به متراکم کننده پمپ میشود رخ دهد.

 

 

سردخانه